„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ ostatniej mili”.

Tytuł projektu:

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w powiecie częstochowskim przez firmę TOMNET

Nr projektu:

POIG.08.04.00-24-256/12

Beneficjent:

TOMNET Rogula Tomasz

Projekt finansowany ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajduja się na stronie:

www.cppc.gov.pl oraz www.poig.gov.pl